Een sterk onderdeel van Fred Prinsen BV is het lossen en beladen van de ombouwtrein. Om het werk vloeiend te laten lopen zetten we al onze vrachtauto’s in om de wagons met oude dwarsliggers te lossen en te transporteren naar onze opslag in Austerlitz. Nadat de trein gelost is wordt er meteen begonnen met het beladen van de nieuwe betonbielsen. Het is van belang voor de aannemer zo snel mogelijk de beladen wagons weer terug bij de ombouwtrein te brengen, doordat we zelf over meerdere kranen beschikken is dit zeer snel mogelijk.